Deacons

Deacon Jonathan Bennett – Chairman

Deacon Jerry Brandon

Deacon Norman Dawson

Deacon Al Jabbar – Vice Chairman

Deacon Ulysses Martin

Deacon Oliver Thornton

Deacon Joseph Williams